Vizitoni publikimet tona më të fundit

22/12/2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Vizitoni publikimet tona më të fundit

Mos i humbisni publikimet më të fundit në lidhje me transparencën, llogaridhënien, integritetin akademik, publikimet shkencore në universitetet publike si dhe punën e AKA dhe KShC gjatë vitit 2020. Për më shumë informata ju lutem vizitoni pjesën e publikimeve në faqen tonë www.qaint.org.