Projekti QAINT ka publikuar Studimin e Fizibilitetit për Sistemin e Menaxhimit të Informatave në Arsimin e Lartë (SMIAL) të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI)

22/12/2021

Projekti QAINT ka publikuar Studimin e Fizibilitetit për Sistemin e Menaxhimit të Informatave në Arsimin e Lartë (SMIAL) të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI)

Qëllimi i këtij raporti është:

  • identifikimi i problemeve teknike në SMIAL dhe sigurimi i informacionit të nevojshëm për sfondin dhe fushëveprimin e avancimit apo zhvillimit të sistemit, përkatësisht kërkesat e punës; dhe
  • kërkesat e përgjithshme teknike të nevojshme për zhvillimin e ardhshëm dhe zbatimin e SMIAL për MAShTI

 

Për më shumë klikoni në vegzën më poshtë:

https://qaint.org/wp-content/uploads/2021/12/16-QAINT-Studimi-i-Fizibilitetit-ALB-04.pdf  apo

vizitoni pjesën e publikimeve në: https://qaint.org/publikimet/

Projekti QAINT financohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ang. ADA), me kontribut të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI) dhe zbatohet nga konsorciumi KEC, ORCA dhe ZSI.