Projekti QAINT udhëzohet nga Këshilli Drejtues i përbërë nga këta anëtarë:

Dr. Gunther Zimmer

Agjencia Austriake për Zhvillim

Fadile Dyla

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Arianit Krasniqi

Agjencia e Kosovës për Akreditim

Prof. Ass. Dr. Dashamir Bërxulli

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”