Vizitoni publikimet tona më të fundit

Mos i humbisni publikimet më të fundit në lidhje me transparencën, llogaridhënien, integritetin akademik, publikimet shkencore në universitetet publike si dhe punën e AKA dhe

Më shumë

Vizitoni publikimet tona më të fundit

Mos i humbisni publikimet më të fundit në lidhje me transparencën, llogaridhënien, integritetin akademik, publikimet shkencore në universitetet publike si dhe punën e AKA dhe

Faza fillestare

Në kuadër të aktiviteteve të fazës fillestare të projektit “Cilësi, llogaridhënie, integritet dhe transparencë në arsimin e lartë (QAINT)”, që financohet nga Agjencia Austriake për