Ceremonia e fillimit zyrtar të projektit QAINT

LAJMET E FUNDIT

Vizitoni publikimet tona më të fundit

Mos i humbisni publikimet më të fundit në lidhje me transparencën, llogaridhënien, integritetin akademik, publikimet shkencore në universitetet publike si dhe punën e AKA dhe

Regjistrohu për lajmet dhe publikimet e fundit!

PUBLIKIMET