Drilon Krasniqi

Menaxher i Projektit

Qendra për Arsim e Kosovës – KEC | kec-ks.org

Kompleksi i shkollës “Mileniumi i Tretë”, Rr. “Isa Kastrati”, p.n.; 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +383 38 244 257, lok. 146 |

dkrasniqi@kec-ks.org

LIRIDONA ADEMAJ

Zyrtare e Monitorimit

Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim – ORCA | orca-ks.org

Rr. Simon Shiroka, H11 Nr.8, 10000 Prishtinë, Kosovë

T: 

liridona.orca@gmail.com

HANA HASIMJA

Zyrtare e Projektit

Qendra për Arsim e Kosovës – KEC | kec-ks.org

Kompleksi i shkollës “Mileniumi i Tretë”, Rr. “Isa Kastrati”, p.n.; 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +383 38 244 257, lok. 146 | 

hhasimja@kec-ks.org

Skord Retkoceri

Zyrtar i Monitorimit

Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim – ORCA | orca-ks.org

Rr. Simon Shiroka, H11 Nr.8, 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +383 44 727 864 | +383 45 234 994

skord.orca@gmail.com

ADEA KONDIROLLI

Koordinator i Projektit

Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim – ORCA | orca-ks.org

Simon Shiroka H11, Nr. 9; 10000 Prishtinë; Kosovë

Tel: +383 49 665 373

adea.orca@gmail.com

Fitore Metbala

Zyrtare e Granteve

Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim – ORCA | orca-ks.org

Simon Shiroka H11, Nr. 9; 10000 Prishtinë; Kosovë

Tel: +383 49 822 833|+383 45 245 855

fitore.orca@gmail.com 

Martin Felix Gajdusek

Koordinator i Projektit

Qendra për Inovacion Shoqëror – ZSI | zsi.at

Linke Wienzeile 246; A-1150 Wien; Österreich

Tel: +43 14 950 4420

gajdusek@zsi.at