Launch of Research Based Teaching Grant Distribution

The Ministry of Education, Science, Technology and Innovation (MESTI) has published the call for distribution of grants under the Research-based Teaching Programme for Kosovo universities. This programme, which is meant to support the research-based teaching practices, covers two sub-programs: 1. Rewards for teachers who successfully implemented research-based teaching; 2. Grants for the implementation of research […]

Projekti QAINT ka publikuar Studimin e Fizibilitetit për Sistemin e Menaxhimit të Informatave në Arsimin e Lartë (SMIAL) të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI)

Qëllimi i këtij raporti është: identifikimi i problemeve teknike në SMIAL dhe sigurimi i informacionit të nevojshëm për sfondin dhe fushëveprimin e avancimit apo zhvillimit të sistemit, përkatësisht kërkesat e punës; dhe kërkesat e përgjithshme teknike të nevojshme për zhvillimin e ardhshëm dhe zbatimin e SMIAL për MAShTI   Për më shumë klikoni në vegzën […]

Vizitoni publikimet tona më të fundit

Mos i humbisni publikimet më të fundit në lidhje me transparencën, llogaridhënien, integritetin akademik, publikimet shkencore në universitetet publike si dhe punën e AKA dhe KShC gjatë vitit 2020. Për më shumë informata ju lutem vizitoni pjesën e publikimeve në faqen tonë www.qaint.org.

Projekti QAINT ka publikuar tre raporte të monitorimit

Gjatë muajit nëntor 2020, Projekti QAINT ka publikuar tre raporte mbi aktivitetet monitoruese të partnerit të tij të konsorciumit, ORCA, në vitin e dytë të zbatimit të tij: Transparenca dhe llogaridhënia në universitetet publike të Kosovës – Menaxhimi i financave Fondet publike përfaqësojnë burimin kryesor financiar të universiteteve publike dhe është e nevojshme që këto […]

Diskutim për revista të dyshimta dhe konferenca të diskutueshme me stafin akademik të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë

Në vazhdën e bashkëpunimit të projektit “Cilësi, llogaridhënie, integritet dhe transparencë në arsimin e lartë (QAINT)” me universitetet publike në Kosovë për përmbushjen e nevojave drejt zhvillimit dhe zbatimit të procedurave dhe praktikave të avancuara akademike të përcaktuara me legjislacionin dhe rregulloret e reja, sot u mbajt pjesa e parë e seminarit treditor me temë: […]

Konferenca e rektorëve “Universiteti, politika dhe vlerat themelore të arsimit të lartë”

Me rastin e shënimit të 50 vjetorit të themelimit të Universitetit të Prishtinës, u organizua konferenca e rektorëve me temë “Universiteti, politika dhe vlerat themelore të arsimit të lartë”. Qendra për Arsim e Kosovës, u përfaqësua nga prof.Dr. Dukagjin Pupovci, i cili mbajti një fjalë rasti me përqendrim në ndërveprimin e politikës me universitetet. Kjo […]

Universiteti “Haxhi Zeka” (UHZ) në Pejë miratoi Planin Strategjik 2020-2024

Projekti QAINT ka punuar së bashku me menaxhmentin, stafin akademik dhe palët tjera të interesit në hartimin e Planit Strategjik 2020-2024 për UHZ. Projekti QAINT do ta vazhdojë mbështetjen në implementimin e strategjisë, si dhe do të mbështesë edhe universitetet tjera publike në drejtim të rritjes së cilësisë, transparencës, integritetit dhe transparencës në arsimin e […]

Punëtoria për hartimin e skemës së granteve për mësimdhënie të bazuar në punë hulumtuese

Në kuadër të projektit “Cilësi, llogaridhënie, integritet dhe transparencë në arsim të lartë (QAINT)”, është mbajtur punëtoria për hartimin e skemës së granteve për mësimdhënie të bazuar në punë hulumtuese, ku kanë qenë të pranishëm zyrtarë të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT), përfaqësues të universiteteve publike dhe të konsorciumit të projektit QAINT. Projekti […]

Hapja e konkursit për skemën e granteve nga ORCA

Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim – ORCA, si pjesë e konzorciumit zbatues të projektit “Cilësi, llogaridhënie, integritet dhe transparencë në arsimin  e lartë (QAINT),” e ka dizajnuar një skemë të granteve për organizatat studentore dhe grupet studentore joformale, e cila ka për qëllim që përmes konkursit të hapur për projekt propozime konkrete ta […]

Ceremonia e fillimit zyrtar të projektit QAINT

Më datë 12 korrik, 2019 përfaqësuesit e konzorciumit të projektit QAINT organizuan pritje solemne me rastin e fillimit zyrtar të projektit me përfaqësues të Agjencisë Austriake për Zhvillim (ADA), Ambasadës së Austrisë, Ministrisë së Arsmit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT), Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), organizatave të tjera bashkëpunëtore, kolegë, miq dhe personalitete të tjera […]