Launch of Research Based Teaching Grant Distribution

The Ministry of Education, Science, Technology and Innovation (MESTI) has published the call for distribution of grants under the Research-based Teaching Programme for Kosovo universities. This programme, which is meant to support the research-based teaching practices, covers two sub-programs: 1. Rewards for teachers who successfully implemented research-based teaching; 2. Grants for the implementation of research […]

Projekti QAINT ka publikuar Studimin e Fizibilitetit për Sistemin e Menaxhimit të Informatave në Arsimin e Lartë (SMIAL) të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI)

Qëllimi i këtij raporti është: identifikimi i problemeve teknike në SMIAL dhe sigurimi i informacionit të nevojshëm për sfondin dhe fushëveprimin e avancimit apo zhvillimit të sistemit, përkatësisht kërkesat e punës; dhe kërkesat e përgjithshme teknike të nevojshme për zhvillimin e ardhshëm dhe zbatimin e SMIAL për MAShTI   Për më shumë klikoni në vegzën […]

Vizitoni publikimet tona më të fundit

Mos i humbisni publikimet më të fundit në lidhje me transparencën, llogaridhënien, integritetin akademik, publikimet shkencore në universitetet publike si dhe punën e AKA dhe KShC gjatë vitit 2020. Për më shumë informata ju lutem vizitoni pjesën e publikimeve në faqen tonë www.qaint.org.