PUBLIKIMET

GJENDJA E ARSIMIT TË LARTË NË KOSOVË – sfidat dhe të arriturat për vitin 2020, ndikimi i pandemisë dhe dhënia e rekomandimeve për ngritjen e cilësisë në këtë sektor