Diskutim për revista të dyshimta dhe konferenca të diskutueshme

Në vazhdën e bashkëpunimit të projektit “Cilësi, llogaridhënie, integritet dhe transparencë në arsimin e lartë (QAINT)” me universitetet publike në Kosovë për përmbushjen e nevojave drejt zhvillimit dhe zbatimit të procedurave dhe praktikave të avancuara akademike të përcaktuara me legjislacionin dhe rregulloret e reja, sot u mbajt pjesa e parë e seminarit treditor me temë: […]