PUNONI ME NE

THIRRJE PËR APLIKIM

“Quality, Accountability, Integrity and Transparency in Higher Education” QAINT fton të gjithë të interesuarit për aplikim në pozitën e mëposhtme:

Pozita

Konsulent vendor për hartimin e metodologjisë së monitorimit për Agjencinë e Kosovës për Akreditim (AKA), në projektin QAINT

Data e fillimit të angazhimit:

06.04.2020

Data e përfundimit të angazhimit:

31.07.2020

APLIKIM

Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj dhe letrën motivuese në email adresën [email protected], deri më 31 mars 2020, ora 16:30.

Përshkrimi i detyrave të punës: